Via Vittorio Veneto 16
Tel. 059/6789240
sportellounico@comune.novi.mo.it
Info tgelefoniche: Lunedì, Mercoledì e Venerdì ore 12,00/13,00

 

Visite: 470